Webstedets logo
Beskrivelse

Stargaten hjælper mennesker med at komme i dybere kontakt med egen kerne/sjæl.

I Stargatens energi guider jeg dig ind i 12. dimension og åbner for at højere bevidstheder kommer tilstede og lader enerigen guide og støtte dig igennem ord og energi.

En kanalisering kan eksempelvis hjælpe dig med at:

få healet og forløst karma og gamle adfærdsmønstre
få vist dig retninger og muligheder
få afklaring på dine spørgsmål og tvivl
give dig modet til at handle på det som er vigtigt for dig

Du vil efter en kanalisering opleve, at du føler dig mere opløftet og fri, og kan se nye muligheder og løsninger.

 

Kort og adresse